Om Gården

Velkommen til Berg Gård!

Vi er Kirsti Farbu og Svein Berfjord, som har barna Jørgen, Petter og Vebjørn. Vi kommer opprinnelig fra Mosjøen, og er begge utdannet skogbrukere fra skogskolen på Steinkjer. Vi kjøpte gården Berg Øvre på Inderøy i 1987. Siden den gang har vi brukt det meste av tid og ressurser på å bygge opp og restaurere gården. Vi har bl.a. bygd nytt kårhus, restaurert trønderlåna fra 1840 og restaurert driftsbygningen. Vi bygde nytt ”flerbrukshus” med slakteri, gårdsmatkjøkken, landhandel og spisested i 2002. I tillegg har vi siden 1993 drevet omfattende kulturlandskapspleie og nydyrking.
Fra starten drev vi ensidig kornproduksjon, men i dag driver vi en allsidig produksjon hvor vi prøver å utnytte alle gårdens ressurser som hus, innmark, utmark, beite og kulturminner. Kort sagt så prøver vi å utnytte hele kulturlandskapet i en næringsmessig sammenheng.

Landbruksmessig driver vi med sau (60 vinterfora), frilandsgris og birøkt. Alt dette blir foredlet og solgt eller servert på gården. I tillegg driver vi 400 da dyrket mark fordelt på 300 da korn, 30 da karve. Vi har også 100 da og 300 da skog.

Les hva VG sider om Berg gård og den Gyldne omvei “På Berg gård steller man godt med råvarene. Gården er et av høydepunktene på Den Gyldne Omvei på Inderøy. Her ales, slaktes og etes lam, frilandsgris og honning så det er en fryd
thumb_bergalbum_284_200

thumb_2_284_200 thumb_3_284_200